Termeni si conditii

Termeni si conditii

Cumparari Auto Bucuresti si în Toata Romania, rapid si eficient, Noi suntem solutia dvs, plata si actele pe loc, deplasare la client acasa, in 30 de minunte va cumparam masina. Tel: 0733.850.800.

TERMENI LEGALI ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET, VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE PRECIZĂRI. ELE REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A PAGINII ŞI A TUTUROR MATERIALELOR INFORMATIVE DIN EA. Generalităţi Accesarea paginii www.vinde-masina-acum.ro, precum şi toate aspectele privind utilizarea şi conţinutul acestei pagini de Internet, se supun legislaţiei din România şi instanţelor competente române. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea prezentelor precizări legale, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Domeniu de aplicare Informaţiile oferite in Termeni si conditii pe acest site se referă la produse, servicii şi promoţii comercializate şi/sau organizate în România, în conformitate cu dispoziţiile dreptului român. Drepturi de autor Nici o reproducere sau parte a paginii de Internet nu poate fi vândută sau distribuită pentru câştig comercial şi nici nu poate fi modificată sau încorporată în nicio alta lucrare sau publicaţie, indiferent dacă sunt pe hârtie sau în format electronic, şi nici nu pot fi transmise către nicio altă pagină de Internet. Nu se acordă nicio altă licenţă sau drept în acest sens. Este strict interzisă utilizarea neautorizată a oricărei mărci înregistrate menţionate în această pagină de Internet. Conţinut Datele din această pagină de Internet au un scop de informare generală. Referirea la orice produs sau serviciu în această pagină de Internet nu constituie o ofertă de a vinde sau de a furniza acel produs sau serviciu. Înainte de achiziţionare, trebuie verificate recomandările specifice privind disponibilitatea şi adecvarea oricărui anumit produs sau serviciu. Ne rezervăm dreptul de a efectua orice modificări şi corecţii ale acestei pagini de Internet, fără vreun preaviz şi/sau informare prealabilă. Pagini Conexe În diferite puncte din cuprinsul paginii vi se pot oferi link-uri automate la alte pagini de Internet relevante pentru un anumit aspect al acestei pagini de Internet. Chiar dacă intenţia proprietarului este să găsiţi aceste pagini de interes, proprietarul nu va avea nicio răspundere sau obligaţie de absolut nici o natură pentru aceste alte pagini de Internet sau pentru orice informaţie conţinută în ele, dintre care nici una nu a fost verificată sau avizată. Oricând constataţi că aţi accesat o altă pagină de Internet, vă puteţi întoarce la această pagina de Internet apăsând pe săgeata “backwards”, sau tastând adresa www.vinde-masina-acum.ro. Limitarea responsabilităţii Titularul site-ului nu îşi asumă nici o răspundere pentru nici un eventual prejudiciu rezultat din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură. De asemenea, titularul site-ului nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul site-urilor ce sunt administrate de terţe părţi, respectiv pentru orice link care face legătura între acest site şi un altul.

AVANTAJE
  • Preturi Avantajoase
  • Intocmire dosar
  • Plata pe loc
  • Contact Rapid
BENEFICII
  • 15 Ani Experienta
  • Consultanta gratuita
  • Lucram Rapid
  • Procesare in 30 de minute